Wedstrijdreglement

“In Oud-Turnhout ontmoeten we elkaar”

  1. Reglement wedstrijd
  2. “In Oud-Turnhout ontmoeten we elkaar” 
  1. Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door VO-OT.

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijd-informatie.
De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de voorwaarden van de wedstrijd te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisatoren. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen of overmacht.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisatoren – over de wedstrijd, over de deelname, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien – zijn bindend.


2. Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf 07/06/2021 tot en met het einde ervan op 31/08/2021.


3. Prijs

Er is een geldprijs te winnen te bedrage van €750.


4. Deelname aan de wedstrijd

Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar bij iedere deelnemende handelaar. Kopies van dit formulier worden toegelaten. Deelnemen kan ook via het online formulier. Enkel  formulieren waar alle persoonsgegevens volledig zijn ingevuld worden als geldig beschouwd.

Wedstrijdformulieren dienen ten laatste op 31 augustus bij één van de deelnemende handelaars te zijn binnengebracht om geldig te zijn.
Online formulieren dienen eveneens voor deze datum verzonden te zijn.

5. Privacy

Voor het verloop en ten einde de deelnemers te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen.
Deze gegevens worden enkel gebruikt om de winnaar te verwittigen, behalve wanneer u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om deze informatie te mogen  gebruiken voor een eventuele volgende actie.
Na de uitreiking van de prijs worden de andere deelnemende loten en gegevens vernietigd.
De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden. Ten onrechte ontvangen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd. 6. Loting en afhaling van de prijzen

Ten laatste 10 september 2021 wordt de winnaar bepaald door telling van het aantal juiste antwoorden. Bij ex aequo is de schiftingsvraag bepalend. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd en zal vermeld worden op de facebookpagina
“Shoppen in Oud-Turnhout”.

De winnaar wordt telefonisch of per mail verwittigd. Via deze weg wordt ook gecommuniceerd waar en wanneer de prijs afgehaald kan worden. Uiterste datum van afhaling is 31/09/2021. Wanneer de prijs niet afgehaald wordt voor die datum gaat deze naar de eerste reserve.

Deze wedstrijd en de telling staat onder toezicht van Gerechtsdeurwaarder
Dhr. Snoeck te Turnhout.